Photos - China Tea Tour - 1998Beijing

Xian

Kunming

Stone Forest

Jing De Zhen

Hangzhou - Zhejiang Univ.

Shanghai

Hong Kong