Photos - China Tea Tour - 2001Beijing

Temple of Heaven

Inner Mongolia - Welcome

Inner Mongolia - Milk Tea

Chengdu / Emei Shan / Le Shan

Fuzhou / Huangtian

Wuyi Shan

Da Hong Pao

Hangzhou - Zhejiang Univ.

Meijia Wu - Dragon Well

Suzhou

Shanghai