Photos - China Tea Tour - 2004Beijing

Kunming / Menghai

Wuhan / Zhao Li Qiao / Lu Shan

Jing De Zhen / Keemun

Huangshan 

Hangzhou / Suzhou

Shanghai

Taipei