Photos - Fujian Tea Tour - 2012


 Fujian Tea Tour
2012

 
Anxi


Xiping

Xiamen Harbor Cruise

Piano Island

Ten Fu Tea Univ.

Wuyi Shan - Da Hong Pao

Wuyi Univ. - Tea Conference

Oolong Tea Picking

Tea Tasting

Mr. Jiang of Lapsang Souchong