Photos - Tea Tour of Japan - 2010Tokyo

Hakone

Shizuoka

Makinohara

Okabe

Kyoto

Kiyomizu

Kounji

Fushimi Inari

Kousanji

Wazuka

Nara

Uji / Osaka

S. Korea