Photos - Tea Tour of Japan - 2015Tokyo

Fuji

Makinohara

Okabe

Shizuoka 

Kyoto

Kiyomizu

Kochi

Dosa

Yame

Aso

Ureshino